Nudimo sve vrste veterinarskih usluga, doktor veterinarske medicine dostupan 24 sata dnevno za opštine Bujanovac i Preševo:

 • Lečenje
 • Dehelmintizacija - čišćenje od parazita
 • Veštačko osemenjivanje goveda i svinja
 • Dijagnostičko uzorkovanje materijala
 • Trihinoskopski pregled svežeg svinjskog mesa
 • Preventivno vakcinisanje svih vrsta životinja
 • Široki asortiman lekova, vitaminsko mineralnih dodataka i stočne hrane
 • Dijagnoza i terapija steriliteta domaćih životinja
 • Kastracija i ovarioktomija velikih i malih životinja
 • Besplatne savete režima hranjenja i prevencije bolesti kod velikih i malih životinja
 • Porodiljske i lakše hirurške zahvate
 • Hitnu veterinarska pomoć
 • Kućne posete
 • Jednodnevni pilići i ćurici
 • Karantin i azil za velike i male životinje

Važno je napomenuti ukoliko primetite bilo kakve promene na Vašoj životinji neuobičajenog karaktera ne odlažite posetu ili poziv veterinara. Odlaganjem samo su posledice negativne po zdravlje životinje i Vaš kućni budžet.

priručnik za veterinare (obeležavanje i registracija goveda)

cenovnik solucije cenovnik ručne prodaje na recept

 

 

CENOVNIK USLUGA
izvod iz glavnog cenovnika
Pregled velikih životinja 600,00   Anemija prasadi: u ambulantu 40,00
Pregled malih životinja 450,00 na kuću 80,00
Pregled pasa i mačaka 600,00 Nadun-tretiranje ukupno 2.500,00
Aplikacija leka: peroralno 150,00 Tele paraziti i vitamini 500,00
intramusc 250,00 Oper. str. tela predželuca 9.900,00
subcutano 250,00 Pregled na steonost 600,00
intravens 300,00 Lečenje uterusa (ukupno) 1.000,00
Sondiranje vel. životinja 700,00 Troškovi izl na ter kolima po km 40,00
Porođaj vel. živ: jednostavan 2.400,00 Korekcija zubala 1.700,00
težak 3.500,00 Pareza krava (prvi put)
3.300,00
Porođaj malih životinja 1.400,00 Beskrvna kastracija bika 1.400,00
Odstranj. postelj. vel. živ. ukupno 2.500,00 ovan, jarac 300,00
Lečenje teleta ukupno 1.100,00 Izlazak na teren (sat) 300,00
Repozicija uterusa 2.600,00 Anestrija ukupno 1.500,00
Carski rez vel. živ. 12.000,00 Dezinfekcija kamiona 1.000,00
Carski rez mal. živ. 3.500,00 Trihinoskopija (uzorak) 350,00
Fascioloza: goveda-fasoverm+vit 1.000,00 Kastracija (krvna) konja 6.000,00
ovaca 100,00 Ovariokt. i kastracija po kg t.m 10,00
Veštač. osemenjav. goveda 2.300,00 Lečenje vimena, ukupno 2.500,00

Lečenje pneum. vel. životinja

(prvi put)

2.000,00 Vakc. pasa + čipovanje (600+600) 1.200,00