Veterinarska stanica Bujanovac osnovana je 1952 godine sa sedištem u današnjoj zgradi.

Nalazimo se na 360km južno od Beograda, na 15km južno od Vranja i 17km severno od graničnog prelaza sa Makedonijom i 36km od graničnog prelaza Prohor Pčinjski sa Makedonijom.

Stanica je registrovana za teritoriju opštine Bujanovac i Preševo, sa 92 naseljena mesta mešovitog nacionalnog sastava.

U radnom odnosu imamo 8 doktora vaterinarske medicine, 23 veterinarska tehničara, 3 knjigovodstvena radnika, jednog higijeničara, mehaničara-vozača ševa voznog parka i šefa osnovne odgajivačke organizacije za selekciju inžinjera stočarstva.

U sastavu stanice su ambulante u Preševu sa 3 veterinara, ambulanta u Žbevcu sa jendim veterinarom i ambulanta u Kleniku sa jednim veterinarom i u sedištu stanice u Bujanovcu 3 veterinara.

U sastavu stanice sem selekcijske službe i karantinska služba za smeštaj životinja nepoznatog porekla i zdravstvenog statusa i služba azila za napuštene i pse lutalice.

Radno vreme stanice je u dve smene od 07-21 sat, a dežurni veterinar za hitne intervencije u Bujanovcu i Preševu od 21-07 svakog dana, nedeljom dežurni veterinar 24 sata.

Dežurni veterinarski tehničari u karantinu i azilu 24 sata.

Kamion sa vozačem dostupan po potrebi karantinske službe.

Dežurni veterinarski tehničari za službu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u saradnji sa veterinarskim zavodom Subotica.

Dokumentacija o Veterinarskoj stanici Bujanovac:

pdv i pib - rešenja