Promene u VKS

Početkom aprila, nakon dužeg perioda neslaganja predsednika sa upravnim odborom, došlo je do promene predsednika VKS na redovnoj skupštini. Predhodni devetogodišnji period rada VKS obeležili su Zoran Rašić i Radoš Railić sa saradnicima, perod kada je veterinarska struka doživela tektonske promene koje su započele donošenjem Zakona o veterinarstvu 2005.godine. Privatizacija je veterinarsku truku, pre svega veliku praksu, gotovo uništila i , sem časnih izuzetaka, dovela u situaciju da se bori za golo preživljavanje. Uporedo sa privatizacijom veterinarskih stanica gde je od 119 subjekata formirano 346 od kojih su 296 u Progrmu mera, sistematski se urušavao ugled Uprave za veterinu postavljanjem nesposobnih i nekompetentnih na vrlo značajne pozicije kako bi se stvorili preduslovi za konačni slom poljoprivrede a stočarstva posebno.Treći , ali ne od najmanjeg značaja, je Pravilnik o kvalitetu mesa i mesnih preradjevina gde se omogućuje uvoz nekvalitetnog mesa i mesnih preradjevina koji direktno utiču na smanjenja stočnog fonda i devastaciju poljoprivrede menjanjem odnosa biljne i stočarske proizvodnje u odnosu 60:40 gde izvozimo kukuruz i pšenicu a uvozimo nekvalitetno meso.

Posle dramatičnog pada ugleda veterine i veterinara, na čelu VKS došao je Davor Šašić iz privatne Veterinarske stanice Šabac sa blizu 60 zaposlenih, od kojih je 29 veterinara, koji će pokušati sa Upravnim odborom da zaustavi negativne tendencije u veterinarstvu Srbije. Koliko je to moguće u situaciji kada VKS nije nezavisna institucija i uz proširenu apatiju medju kolegama koji su duboko podeljeni po regionima i unutar regina, videćemo. Potrbna je široka podrška struke i aktivno učešće veterinara u svim dešavanjima u oblasti zdravlja životinja i bezbednosti hrane za ljude i životinje. Ovo je trenutak da svi zajedno zaštitimo struku i egzistenciju svojih porodica. 

alfasan

 

pfizeranimalhealth

 

CEVA-SanteAnimal Medium

 

BayerAnimalHealth

 

msdanimalhealth

 

norbrook

FAO-logo

pliva

 

 

krka

 

kela

 

alvetra deutsch

 biovet

 

visu oie.logo

 

logo riester

 

Kruuse logo

 

 logo-dechra

 

eickemeyer

 

min.polj

logo

 

vks

 

Klinika NOVAK bg

 

vetzavodsubotica

 

provet

 

vet

 

vetinsnis

 

evrolek

 

 

superlab

vetinfobeogfrad

sasap