Održana Skupština Veterinarske komore Srbije

U subotu,16.aprila u amfiteatru Fakulteta veterinarske medicine, uz prisustvo 84. od 117 delegata, sa dvadesetak tačaka dnevnog reda,održana je
5. Skupština VKS. Na samom početku, najveće rasprave izazvali su izveštaji predsednika VKS i predsednika UO VKS. Mnoga pokrenuta pitanja, koja
su kandidovana kroz rasprave u RO, upućena su prema najvažnijoj adresi kada je veterinarska služba u pitanju-Upravi za veterinu i rezultata
nema.

 Dok je predsednik VKS izrazio nadu da će do nekih rezultata doći, predsednik UO VKS je bio sasvim direktan i određen-rezultata nema i 

ovakvom jednostranom komunikacijom sa Upravom za veterinu teško da mogu biti izdejstvovani. Delegat Kolubarskog okruga svojom diskusijom je ,
čini se , sumirao većinski stav o trenutnom položaju veterinara i VKS koja tapka u mestu. Ostalo je bez odgovora pitanje šta će delegat
Kolubarskog regiona izvestiti kolege veterinare šta je VKS učinila za struku u predhodna 5 meseca. Nešto veću raspravu od ostalih tačaka je
izazvalo usvajanje novog Pravilnika o kontinuiranoj edukaciji i famoznom prikupljanju poena kroz usavršavanje. Vrlo opravdano je pokrenuto i
pitanje školovanja veterinara,uz konstataciju da nas već ima mnogo a takođe i predlog za sazivanje vanredne Skupštine VKS. Do prvih povoljnih
dešavanja u struci veterinari će biti strpljivi i čekaće.