Objavljen Program mera zdravstvene zaštite životinja za 2011.g.

Novina u ovogodišnjem PM, koja je najavljena na inovacijama znanja veterinara u februaru na Veterinarskom fakultetu, je da sprovodjenje počinje
6 meseci po isteku PM za 2010.g. što je svakako dobra vest za veterinarske ustanove kojima je PM ključni parametar u poslovanju,praktično, to
znači da poslovi na PM počinju odmah.