VKS nema stav

Veterinarska komora Srbije, osnovana da zaštiti i unapredi stručnost i profesionalne interese doktora veterinarske medicine, nema stav o aktuelnoj situaciji nastaloj višemesečnom blokadom zakonom predvidjenih aktivnosti Uprave za veterinu. Vršilac dužnosti direktora Uprave za veterinu, ili to poslednjih nedelja nije, je i član Upravnog odbora VKS. U obavezi je da objasni veterinarima velike prakse nerad i nekompetentnost zaposlenih u Upravi za veterinu. Sve zakonom predvidjene obaveze Uprave za veterinu u 2017. godini su izostale. Zašto? Neznanje ili namera. Imajući dosadašnje iskustvo u radu Uprave za veterinu nisu sposobni za nameru. Nedonošenje Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2017.godinu a raspisivanje konkursa za nepostojeći program, bez cenovnika, je apsurd sa kojim se velika praksa suočava poslednjih meseci iako je Budžet RS usvojen za 2017.g. i svi okviri rada Uprave za veterinu poznati.

Veterinarska komora Srbije i Upravni odbor, kao najoperatibniji organ VKS, blokirani su pritiscima i pretnjama na članove podelom terena i zamajavanjem temama koje nisu u interesu doktora veterinarske medicine. Dva puta zakazivan sastanak Upravnog odbora nije održan zbog "zauzetosti" nekih članova a aktuelni trenutak veterinarske struke je dramatičan. Predstoji izjašnjavanje regionalnih odbora sa predlozima i sugestijama za dalji rad VKS, kao odgovor na pasivnost rukovodstva VKS. Predsednici regionalnih odbora VKS su članovi Skupštine, kao najvišeg organa VKS, i preostala brana ugledu VKS. Koliko smo dorasli situaciji pokazaće vreme, ali nije nam saveznik.