Sud potvrdio odluku da veterinari ne mogu imati minimalnu cenu rada

Upravni sud potvrdio odluku Komisije za zaštitu konkurencije da se cenovnik minimalnih veterinarskih usluga VKS iz marta 2008.g. poništi jer
šteti konkurentnosti na tržištu veterinarskih usluga.Ovo je najozbiljniji udarac VKS i veterinarima koji, i u ovako teškim vremenima za
stočarstvo,pokušava ju da prežive a priče o monopolu su licemerne.Naravno advokati nisu imali problema oko svog cenovnika i tarifa.VKS i
veterinari moraju oztbiljno da razmisle i dogovore se o zajedničkom nastupu prema državnim organima i razjasne položaj veterinarske struke ili
će u suprotnom svako od nas da se snalaziti sam za sebe a krajnji epilog se nazire.