U Bujanovcu izložba goveda

Veterinarska stanica Bujanovac, uz podršku opštine Bujanovac, organizuje drugu po redu izložbu goveda simentalske rase za teritoriju opštine Bujanovac. Selekcijska služba u okviru veterinarske stanice brine za 1669 umatičenih visokokvlitetnih plotkinja simentalske rase i 396 junica iz 2014.godine koje će se teliti do kraja godine. Takodje, ulažemo napore zajedno sa vlasnicima, da sačuvamo podmladak iz 2015.godine, 1093 junica, koje će steći pravo na subvencije u 2017.godini. Zaključno sa istekom ove godine Veterinarska stanica Bujanovac, koja je registrovana za opštine Bujanovac i Preševo, u 93 naseljena mesta, rspolagaće sa 32% umatičenih plotkinja od ukupnog broja, što je za blizu 7% više u odnosu na prošlu godinu i za trećinu više od republičkog proseka.Ove godine, nakon trogodišnje selekcije, stču pravo na subvencije i 46 vlasnika koza alpino rase i 35 vlasnika ovaca rase virtemberg. Najbolja grla ovaca i koza biće pokazana na izložbi van takmičarske konkurencije. Gost izložbe goveda u Bujanovcu je jedan od najboljih odgajivača goveda simentalske rase u Srbiji Ivković Rade iz leskovca sa svoja četiri grla.