Predsednuk VKS zakazao Skupštinu

Na sopstveni predlog za održavanje Skupštine VKS za 02.april 2016.g. predsednik zaboravio i tek pod pritiskom UO zakazao Skupštinu 09.aprila 2016.g. Skoro 10 godina vodeći VKS Radoš Rialić poistovetio sebe sa opstankom komore !!! Sve negativno što se izdešavalo, počev od privatizacuje, nekontrolisanog uvoza mesa i mesnih preradjevina i dramatičnog smanjenja stočnog fonda, pet poslednjih godina smanjivanja cene Programa mera za terensku službu i strmoglav pad ugleda VKS, nisu dovoljni razloz za bar malo samokritičnosti !? 

Dolaskom na Skupštinu VKS 09.aprila 2016.g. činimo mali napor da pred svojom savešću otklonimo sumnju u dobre namere i rad dosadašnjeg predsednika VKS ili se opredelimo za novi koncept rada u VKS