Кoнкурс зa дoдeлу тeрeнa пo Прoгрaму мeрa здрaвствeнe зaштитe живoтињa

 min.polj

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу члана 53. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС”, бр. 91/05, 30/2010, 93/12) расписује конкурс за уступање послова из програма мера здравствене заштите животиња за период 2014–2016. година.

 

 

Конкурс се расписује за период до доношења и уступања послова из Програма мера за 2017. годину за следеће послове:

1. спровођење мера активног надзора здравственог стања животиња на газдинствима;

2. спровођења профилактичких мера;

3. узорковања материјала у циљу дијагностичких испитивања на заразне болести животиња обавезних за пријављивање;

4. дијагностичка испитивања говеда на туберкулозу методом интракутане туберкулинизације;

5. обележавање, регистрацијa и праћење кретања животиња, регистрација и евидентирање газдинстава и уношење података о животињама и газдинствима у Централну базу;

6. издавање, продужење и пренос уверења о здравственом стању животиња;

7. спровођење мера за рано откривање заразних болести обавезних за пријављивање, спречавање појаве, ширења, сузбијање и искорењивање заразних болести животиња;

Цео конкурс можете видети и преузети овде.

Kритеријуми за вредновање и начин бодовања пријава ветеринарских станица и клиника које учествују на конкурсу.

 

alfasan

 

pfizeranimalhealth

 

CEVA-SanteAnimal Medium

 

BayerAnimalHealth

 

msdanimalhealth

 

norbrook

FAO-logo

pliva

 

 

krka

 

kela

 

alvetra deutsch

 biovet

 

visu oie.logo

 

logo riester

 

Kruuse logo

 

 logo-dechra

 

eickemeyer

 

min.polj

logo

 

vks

 

Klinika NOVAK bg

 

vetzavodsubotica

 

provet

 

vet

 

vetinsnis

 

evrolek

 

 

superlab

vetinfobeogfrad

sasap