Poništen konkurs za podelu terena

min.poljNa sastanku predsednika regionalnih odbora VKS i Uprave za veterinu 07.10.2013.g. većina prisutnih se izjasnilo da je raspisani konkurs neodrživ i u praktičnom a i u pravnom smislu i da je rešenje poništiti ga. Predlog petočlane komisije iskljičuje 450 veterinara od ukupno 1150 koji rade Program mera, što sa neprivatizovanim stanicama koje takođe nisu dobile teren, čini više od trećine cele teritorije Srbije.Takođe, jedna od glavnih zamerki je stav komisije da se epizootiološka jedinica podigne sa nivoa naseljenog mesta na nivo opštine što je ,pre svega, u stručnom pogledu neodrživo i za posledicu ima isključenje iz Programa mera 112. veterinarskih stanica. Zaljučak sastanka je izneo direktor Uprave za veterinu da je mnogo više argumenata da se konkurs poništi i raspiše novi u toku oktobra meseca i do kraja godine se završe procedure oko raspodele terena uz korišćenje već poslate dokumentacije. Rukovodstvo VKS, predsednik i predsednik UO, su se izjasnili predlogom da se raspisani konkurs ne poništava.U daljem delu sastanka predsednici regionalnih odbora su usaglasili kriterijume za bodovanje veterinarskih stanica i istakli predlog da se u podelu terena uključi i predstavnik regionalnog odbora VKS, epizootiolog iz područnog instituta i šef veterinarske inspekcije okruga. O predloženim rešenjima dat je rok regionalnim odborima da se izjasne oko eventualnih korekcija predloga i da se konačna verzija dostavi Upravi za veterinu do 14.10.2013.g.