U Bujanovcu i Preševu završen ovogodišnji Program mera

Misko-010a

Na teritoriji opština Bujanovac i Preševo završen je Program mera zdravstvene zaštite životinja za 2012.g. pre početka perida visokih 

temperatura.I ove godine odziv držaoca životinja je preko 95%, za prinudno izvršenje je preostalo 126 domaćinstava, kad su u pitanju goveda i
18 domaćinstava kad su u pitanju ovce i koze.Ukupno je testirano na tuberkilozu 5.338. goveda, uzorkovano je 4.251. uzoraka krvi radi
ispitivanja na brucelozu i leukozu goveda i 6.217. uzoraka krvi ovaca i koza radi ispitivanja na brucelozu.

 

Pad stočnog fonda u odnosu na predhodnu godinu je 7% kod goveda a kod ovaca 18% , jedino je povećanje broja koza.

Kašnjenje u isplati Ministarstva poljoprivrede za ove ugovorene poslove predstavlja nepremostivu prepreku u poslovanju Veterinarske stanice
Bujanovac jer se PDV unapred plaća.Učešće u dohotku stanice od ugovorenih poslova sa ministarstvom ne prelazi 20% pa je ovakav način poslovanja
ubuduće neprihvatljiv jer srozava veterinarsku službu ispod granice opstanka.