Veštačenje Fakulteta veterinarske medicine-Beograd

 LOGO1

Katedra za Za sudsku veterinarsku medicinu i zakonske propise,Fakulteta za veterinarsku medicinu iz Beograda, dala je mišljenje povodom lažnog
veštačenja veterinara Dušana veličkovića iz Vranja, koji je optužio JVS Bujanovac za nanošenje štete nesvesnim lečenjem krave u iznosu od
1.200.000.dinara.

 Ne samo što nije Zakonom registrovan kao veštak, veterinar dušan veličković je bez utvrdjivanja dokaza da je krava zaista uginula, smislio da 

je odgovorna JVS Bujanovac i procenio, nakon 5 godina od slučaja i samo po izjavi svedoka-komšija oštećenog, da se isplati krava sa izgubljenom
dobiti.

Veterinarska stanica Bujanovac zaštitu od klevete veterinara dušana veličkovića, ovlašćenog lica u PVS Vranje, tražiće sudskim putem.

Mišljenje Prof. Dr. Zorana Aleksića