Veterinarima isplaćeni računi za novembar i decembar 2011.

Posle niza obećanja od strane direktora Uprave ispostavljeni računi veterinarske službe konačno isplaćeni u petak 2.marta i ponedeljak 5.marta
za novembar i decembar prošle godine.Obaveze MPŠV za selekcijsku službu za celu prošlu godinu još uvek nisu plaćeni uprkos protestima osnovnih
odgajivačkih organizacija.